ADDA bv
T 06-55706448
info@addaruimtelijkdenken.nl
grijs:rood

Stadsbouwmeester Enschede

Stadsbouwmeester Enschede, welstand en stedebouw

Vanaf juni 2014 zijn er in Enschede twee Stadsbouwmeesters actief. Zij vervangen de welstandscommissie en de supervisoren die op verschillende locaties in de stad actief waren. Enschede is onderverdeeld in gebieden waarvoor een basis beeldregie van kracht is (grijs gekleurd) en gebieden waar een hoge beeldregie gewenst is (rood gebied). In de grijze gebieden wordt de rol van Stadsbouwmeester vervuld door Robin Veenink, in de rode door Rob Hendriks. Het grijze gebied beslaat de hele stad, met uitzondering van de rode gebieden. Rood gekleurd zijn het historische stadshart, de singels, de radiale invalswegen en enkele bijzondere stadsdelen. In de rode gebieden vervult de Stadsbouwmeester naast zijn welstandsrol ook de rol van adviseur stedenbouw en is hij soms supervisor. Tenslotte adviseert hij het college over ruimtelijk beleid in de stad. Het spreekuur voor iedereen met een bouwinitiatief, zoals dat in Enschede al langer functioneerde, wordt nu bemand door de Stadsbouwmeesters. De verschuiving van welstand als toetsend orgaan in de richting van advisering en planbegeleiding, zoals de gemeente Enschede en het Oversticht die voorstaan, heeft hiermee een volgende stap gemaakt.

delen: Twitter - Facebook
project partners
project soort