logo adda ruimtelijk denken klein

portret rob hendriks adda ruimtelijk denkenRob Hendriks, onderzoeker bij ADDA Ruimtelijk DenkenRob Hendriks is ontwerper en ruimtelijk denker. Als architect (DAAD), onderzoeker (ADDA), docent (Ac. Van Bouwkunsst Groningen en Artez Zwolle/Arnhem), bouwmeester (Midden Groningen) en arbiter (Raad van Arbitrage voor de Bouw) is hij betrokken bij complexe vraagstukken van ruimtelijke aard waarbij gebouwde productie vaak wel, maar niet perse de uitkomst is. In veel gevallen schuilt het antwoord in het op een vindingrijke manier bij elkaar brengen van de verschillende aspecten en belangen: ruimtelijk denken.

Hij werkt vanuit een sterk bewustzijn van de geschiedenis en de context en vindt zijn werkterrein evenzeer in de stad als in de dorpen en het landelijk gebied van Noord en Oost Nederland. In zijn werk speelt de factor tijd een belangrijke rol; de architect participeert in het verhaal van de ander, luistert, herkent, begrijpt, vertaalt en verlaat het theater. Naast zijn werk als architect, onderzoeker en supervisor doceert hij aan diverse architectuuropleidingen, geeft hij regelmatig lezingen, publiceert hij en organiseert hij workshops en symposia.

Binnen DAAD architecten leidt hij de afdeling Onderzoek, waarin naast eigen onderzoeksopgaven ook het stedenbouwkundige ontwerpwerk ondergebracht is. Naast architectonisch ontwerp houdt hij zich bezig met ontwerpopgaven op een hoger schaalniveau. Zo werkte hij in opdracht van de gemeente Oldambt aan het ambitiedocument voor de binnenstad, maakte hij plannen met initiatiefnemers voor Woldwijk in Ten Boer (tijdelijke invulling terrein), Tussendiepen in Drachten en voor de transformatie van Noordpoort in Meppel. Hij richtte de samenwerkingsverbanden Boer&Bouwen, de Toeverlaat en de Erfvrienden op.

Sinds 2001 worden binnen DAAD Onderzoek al dan niet op eigen initiatief onderzoeksopgaven bewerkt en met regelmaat worden de resultaten hiervan in de vorm van DAAD-cahiers gepubliceerd en verspreid. Een aantal hiervan handelde over ontwerpvraagstukken van het hogere schaalniveau zoals Cahier # 00 over de landschappelijke ontwikkeling van Veenhuizen, # 05 over leisure landscape, #06 over Nieuwe Erven in dorpse context.

Vanaf 2013 tot eind 2020 was hij Stadsbouwmeester in Enschede. In die rol was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven in die gebieden van de stad waar hoge beeldregie van toepassing is en de welstandstoetsing van plannen. Voor een aantal gebieden in Enschede was hij als supervisor aangesteld. Dit betreft zowel nieuwe woonlocaties (Kop Boulevard, Centrum Kwadraat, Janninkkwartier, Boddenkamp, ’t Zeggelt, ’t Vaneker) als bedrijfslocaties (Zuiderval, Technology Base en het Business and Sciencepark). Met de stadsbouwmeester in een pro-actieve rol was hij aan de voorkant bij de planvorming betrokken. Tot eind 2021 heeft hij op Technology Base, het voormalige vliegveld van Enschede, het regieteam voorgezeten. Sinds de zomer van 2020 vervult hij de rol van bouwmeester in de gemeente Midden Groningen en leidt hij de gemeentelijke afdeling stedenbouw.

 

Over ADDA

 

Opleiding:

1984-1991 TU-Delft, Bouwkunde af­stu­deer­pro­ject "Een Buurt­cul­tuur op het Groothandelmarktterrein", (eer­vol­le ver­mel­ding)

 • differentiatie: Architectonische ontwerpmethodieken en toegepaste informatica
 • TU inzending Archiprix studentenplannenwedstrijd
 • “De eenheid van het stedebouwkundig werk” wedstrijd Fluck-van Eesteren & van Lohuizen stichting (eervolle vermelding)
 • expositie: “Melnikov”, Manege, Moskou
 • publicaties: Architectuur & Bouwen, april ’92
 • “Componenten II”, Publikatieburo TU-Delft, 1997

Werkervaring:

 • 1987-1991 zelfstandig architect
 • 1988-1991 medewerker TU-Delft:
 • 1989-1991 Filmproductiebedrijf The Construction, Amsterdam (tekenaar/ontwerper)
 • 1991-1994 Architectenbureau AUAI Lucien Kroll, Brussel (assistent ontwerper/architect)
 • 1993-1994 Architectenbureau J.D. Besch, Rotterdam (assistent ontwerper/architect)
 • 1994-1997 Architektenburo Cor Kalfsbeek, Borger (assistent ontwerper/architect/staflid)
 • 1997-heden DAAD Architecten BV, Beilen (architect/DGA)
 • 2013-heden ADDA BV, Oostwold (ruimtelijk denker/DGA)

Functies:

 • 1998-2000 adviseur gemeente Haren (duurzaamheid en stedenbouw)
 • 1998-2001 bestuurslid BNA Kring Groningen
 • 2000-2004 stafmedewerker Academie van Bouwkunst Groningen (coördinator 2e/3e jaar)
 • 2000-heden Academie van Bouwkunst Groningen (gastdocent/workshopbegeleider)
 • 2000-2005 Platform GRAS (lid denktank)
 • 2002-2004 Regioatelier (lid)
 • 2002-2005 Stichting TIJD (bestuurslid)
 • 2003-2005 LOP-team Haren (lid)
 • 2003-2007 provinciale welstand LIBAU Groningen (architect/lid)
 • 2005-2011 Welstandscommissie LIBAU stad Groningen (lid)
 • 2006-2007 Kennedylaan Heerenveen (bouwmeester)
 • 2006-2008 Drents Architectuur Centrum (lid Programmaraad)
 • 2007-2010 kenniskring Noorderruimte, Hanzehogeschool (extern lid)
 • 2006-2010 re-animatie agrarische erven Overijssel (supervisor)
 • 2007-2012 bestuur BNA landelijk (lid, vanaf april 2011 waarnemend voorzitter)
 • 2007-2015 werkveldadviesraad Academie van Bouwkunst Groningen (lid)
 • 2010-heden Noorderbreedte (raadgever)
 • 2010-heden Q-team Haren Noord (lid)
 • 2013-2014 voorzitter le Roy Stichting Lewenborg, Groningen
 • 2013-2019 docent Academie van Bouwkunst Groningen (lab Ontwerp en Tijd)
 • 2013-2020 Stadsbouwmeester Enschede
 • 2015-heden Raad voor de Arbitrage van de Bouw (arbiter)
 • 2016-2022 Werkveldadviescommissie Academie van Bouwkunst Groningen (voorz.)
 • 2018-heden lid de Toeverlaat
 • 2020-heden bouwmeester Midden Groningen
 • 2023 voorzitter adviescommissie Vredeman de Vriesprijs, Friesland
 • 2023-heden lid Raad van Toezicht LIBAU
 • 2023-heden projectbouwmeester 35 won. Loppersum
 • 2023-heden lid Erfvrienden

Recente projecten:

 • 2023 ontwerp appartementen en woningen Ebbingerkroon, Groningen
 • 2022 ambitiedocument binnenstad Winschoten
 • 2021 ontwerp Gevangenismuseum, Veenhuizen (in ontwerpstadium)
 • 2020 supervisor Verlengde Veenlaan, Slochteren
 • 2019 ontwerp Gebouw 7 Ebbingekwartier, Groningen
 • 2019 stedenbouw Tussendiepen, Drachten
 • 2018 bewonersbegeleiding Overschild (de Toeverlaat)
 • 2018 coördinerend architect Nieuwe Markt Zuidzijde, Groningen
 • 2017 ontwerp CPO voormalige Borgmanschool, Groningen
 • 2015 studie “levende monumenten in een leefbare regio”, RCE, e.a.
 • 2014 gebiedsontwikkeling Woldwijk, Ten Boer
 • 2014 masterplan RUG-bibliotheek, Groningen
 • 2013 ontwerp boerderij Keizersrande, Deventer
 • 2013 ontwerp schaapskooi, Balloo
 • 2012 ontwerp aardappelbewaarschuur, Kloosterburen
 • 2004 ontwerp nieuwbouw Openbaar Ministerie, Assen
 • 2004 ontwerp verbouw clusterkantoor, Veenhuizen
 • 2004 industrieel complex Hoeve Boschoord
 • 2003 ontwerp restauratie/transformatie voormalige rechtbank Groningen (RUG Fac. Theologie)
 • 2003 ontwerp landschapsontwikkelingsplan Haren (i.s.m. Enno Zuidema en Steven Slabbers)
 • 2003 ontwerp Lighthouse studentenwoningen, Groningen
 • 2000 ontwerp nieuwbouw Menso Alting College, Groningen

Publicaties:

 • 2021 Brieven uit Cergy Pontoise
 • 2019 50+2 jaar le Roy tuin
 • 2016 Een zitkuil voor het dorp (DAAD-cahier #09)
 • 2013 architectuur voor de innovatieve boer (DAAD-cahier #08)
 • 2012 scholen voor Noorderland (BNA Onderzoek)
 • 2009 Nieuwe erven, onderzoek naar kansen voor een zorgeloos dorpsleven (DAAD-cahier #06)
 • 2007 Leisure landscape, recreatief wonen als nieuwe ontginning (DAAD-cahier #05)
 • 2004 Veranderen om te behouden (RGD)
 • 2001 Vier scenario’s voor Veenhuizen (2001)