logo adda ruimtelijk denken klein

dinsdag, 18 mei 2021 16:30

In opdracht van Stichting Beeldlijn maakten Lotte Veltman en Jasper Huizinga (De Loods mediaproducties) de documentaire-serie ‘Architecten portretten’ met vier Groninger architecten. In de aflevering over Groninger Boerderijen laat Rob Hendriks van...

dinsdag, 18 mei 2021 15:01

Green Together is een samenwerkingsverband tussen een ecologische ontwikkelaar, een architect en een bouwer. In de serie Partners in beeld is een korte introductiefilm gemaakt waarin Rob Hendriks zijn visie geeft op circulair bouwen,...

zondag, 24 januari 2021 11:46

Vanaf 28 november 2020 zond RTL Z een aflevering van het programma ‘Doe Maar Duurzaam’ uit waarin het ontwerp- bouw- en gebruiksproces van het woon-/werkhuis van Wouter Hoogland en Hannah Versteegh aan het Zuiderdiep in Groningen centraal stond....

zondag, 24 januari 2021 10:13

Een uitgebreide reportage over de ontwikkeling van het Ebbingekwartier in Groningen. Een bijzonder gebied met een rijke historie. U wordt meegenomen door Tom Lankhorst (Ontwikkelingsmanager VanWonen), Rob Hendriks (DAAD Architecten), Jan van Gils,...

zaterdag, 23 januari 2021 14:01

Van mei 2013 tot eind 2020 heeft Rob Hendriks was stadsbouwmeester van Enschede. Gedurende deze periode is in de stad gewerkt aan een ruimtelijk kwaliteitsbeleid waarbij de welstandstoetsing niet langer pas aan het eind van het planproces...

zaterdag, 23 januari 2021 13:52

In de eerste aflevering van Grasduinen praat Bram Douwes met architecten Rob Hendriks en Paul van Bussel. Samen met een aantal andere ontwerpers richtten ze de Toeverlaat op. Als collectief proberen ze mensen in het Groninger bevingsgebied te...

donderdag, 08 oktober 2020 15:20

“We maken bewoners wegwijs in het bouwproces, en denken met ze mee” interview voor NCG-website Architect Rob Hendriks had het idee dat er in de hele versterkingsoperatie te weinig een beroep werd gedaan op architecten. “Een gemiste kans”, vond...

donderdag, 08 oktober 2020 15:01

Interview door Cris Zwart (GRAS) Groningen krijgt in 2021 een nieuwe stadsbouwmeester. Wie moet de opvolger van Jeroen de Willigen worden? En wat worden zijn of haar belangrijkste opgaven? GRAS vraagt het verschillende mensen die vanuit hun vak...

vrijdag, 02 november 2018 14:36

In 1966 begon Louis le Roy met werken aan de Kennedylaantuin in Heerenveen. Nadat hij in 1972 de fundamenten gelegd had heeft het werk 33 jaar stilgelegen, maar groeiden de bomen door. Met de ondertekening van een honderd jarig contract tussen de...

woensdag, 20 juni 2018 09:26

Artikel op Opinie-pagina in Dagblad van het Noorden Met de titel “Oldambster erfgoed verdient toekomstplan” van 14 juni trokken de schrijvers met hun artikel op de opiniepagina direct mijn aandacht. De situatie die zij beschrijven is herkenbaar....

maandag, 17 november 2014 09:50

Productie boek over het woon-/werkhuis aan het Gedempte Zuiderdiep te Groningen Aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen wordt sinds 1997 gewerkt aan een bijzonder woon- en werkhuis. Aanvankelijk maakte het opdrachtgevers echtpaar een eigen...

maandag, 20 oktober 2014 13:36

Lezing RWTH Aachen University “Wij zijn een architectenbureau waar af en toe gebouwde gebouwen uitkomen en soms ook boekwerkjes: rapporten, studies, dingen die… onderzoeken die we zelf hebben geinitieerd of dingen die ons worden gevraagd. Ik heb...

donderdag, 17 juli 2014 14:37

Laboratorium aan de Academie van Bouwkunst Groningen, 2011-2014 In dit laboratorium staat de vraag centraal welke de invloed van de factor TIJD op het ontwerp en (de ontwikkeling van) het plan is. Hoe gaan ontwerpers om met een ontwerp- en...

donderdag, 07 november 2013 11:18

Lezing bij symposium ter gelegenheid van 40 jaar Lewenborg, gepubliceerd in eindpublicatie van het platform DGO: Crisis creëert ruimte; een transitieprogramma voor duurzame gebiedsontwikkeling In 2013 was het precies veertig jaar geleden dat Louis...

woensdag, 16 oktober 2013 11:31

prijsvraaginzending (eervolle vermelding) wedstrijd “Bouwen op elkaar”, georganiseerd door de gemeente Den Haag, 2014 Leren van de Grieken In Griekenland worden vele daken gesierd met wapeningsstaal dat de komst van een eventuele toekomstige...

vrijdag, 05 juli 2013 12:01

Gebiedsontwikkelingsinitiatief in dorpen Noord Holland als vervolg op de met Ben Raaijman, Herman ter Veen en Ellen Klaus georganiseerde wedstrijd “dorpsbouwmeester” Wordt vervolgd? De resultaten van de wedstrijd toonden aan dat de behoefte aan...

vrijdag, 08 maart 2013 12:04

Inzending voor ideeënwedstrijd hergebruik voormalige school (School 24) te Nieuw Buinen 7 uur, ochtend, beetje fris nog. Prachtig licht boven de velden. Ik fiets naar School 24. Je voelt dat de lente langzaam de zomer raakt. In gedachte neem ik de...

dinsdag, 22 januari 2013 12:16

Prijsvraaginzending met Ben Raaijman voor ontwerp uitkijktoren in Rusland

zondag, 20 januari 2013 12:36

Werkweerk met 42 studenten interieur (Bachelor en Master) aan Artez Zwolle in de Marne (Wongema, Hornhuizen) Groningen borrelt! Lokaal is voelbare energie aanwezig van ontluikende initiatieven door burgers en bedrijven in de gemeente De Marne....

zaterdag, 08 december 2012 12:47

Lezing ter gelegenheid van de prijsuitreiking van de Vredeman de Vriesprijs (deels gepubliceerd in Friesch Dagblad) Onder invloed van diverse crises verkeert de economie in zwaar weer, is de woningbouwproductie piepend tot stilstand gekomen en...

dinsdag, 20 november 2012 13:59

Lecture in Arhus by Rob Hendriks and Peter Wouda (TIME Foundation, Heerenveen)

maandag, 22 oktober 2012 14:38

Een groep bewoners in het Groningse dorp Den Horn heeft zich, na het verdwijnen van de enige basisschool, verenigd

zaterdag, 13 oktober 2012 14:27

Prijsvraaginzending (genomineerd plan) voor wedstrijd Noordervisie Retrospectief 2040 “De werkelijke fantasten zijn diegenen die denken dat de werkelijkheid van gisteren morgen weer terugkomt” Wouter Hoogland In 2040 is de ruimtelijke weerslag...

woensdag, 08 augustus 2012 14:44

Workshop “Ja! Wij gaan samen wonen!”, onderdeel van de zomerschool Oud Bocum Als onderdeel van de Zomerschool vond in de zomer van 2012 een workshop plaats op locatie te Oud Bocum. Deelnemers en organisatoren van de verschillende activiteiten...

zaterdag, 23 juni 2012 14:52

BNA-Onderzoeksproject geïnitieerd door Siebren Baars Een woord vooraf In Noord-Nederland is het behoud van leefbaarheid in krimpgebieden een actuele opgave, die bekleed is met veel emotie en de nodige discussie oproept. Het gaat hier om een regio...

woensdag, 11 april 2012 15:05

Atelier aan de Academie van Bouwkunst Groningen ism Maartje ter Veen Terwijl de discussie over ‘verrommeling’ nog niet helemaal verstomd was, ontstond er een nieuwe kwestie langs de Nederlandse snelwegen: de leegstand van bedrijventerreinen....

dinsdag, 10 april 2012 15:23

Lezing voor de Vereniging ter bevordering van de Bouwkunst Groningen

woensdag, 04 januari 2012 15:27

Inzending EO-Wijersprijsvraag 2011-2012 Wij introduceren een nieuwe manier van werken: de ‘Beste?bal?theorie’. Deze theorie is een werkmethode waarbij de ambitie voor de toekomst van de Veenkoloniën bottom?up wordt geformuleerd. Niet als vast...

donderdag, 08 december 2011 15:29

Ontwerpatelier S2 aan masterstudie Interieur Artez, Arnhem In dit S2-atelier, met als thema hergebruik, worden mogelijkheden verkend om van een gebouwde ruimtelijke structuur bruikbare gebruiksruimte te maken, met bijzondere kwaliteiten. De...

vrijdag, 02 december 2011 15:39

Voorbereiding woon-/leebaarheidsplan Eemsdelta Buitengebied Eemsmond De vraag bij dit pioniersproject was welke bijdrage de transformatie van agrarische bebouwing naar woon-werk- gebouwen kan leveren voor de verblijfskwaliteit van het landelijk...

woensdag, 30 november 2011 15:43

Prijsvraaginzending Suikerunie terrein Groningen, 2011 (geselecteerd plan) Het stimuleren van zelfredzaamheid van burgers, stad en regio staat centraal in onze aanpak. Basis vormt een meerjarig serious game dat ingezet wordt als aanjager voor de...

maandag, 17 oktober 2011 15:50

Tekst ten behoeve van publicatie “Godshuisjes” (Hans Ladrak en Eric le Gras) De komende decennia zal de bouw in de steden, maar ook in de dorpen voornamelijk gericht zijn op transformatieopgaven. De bevolkingstoename vlakt af, in sommige regio’s...

zaterdag, 06 november 2010 14:27

Lezing over het werk van DAAD naar aanleiding van het winnen van de BNA Gebouw van het jaar prijs voor de regio Noord in 2006. De lezing maakt onderdeel uit van een serie die is aangekondigd als “een reeks verhalen over de stand van zaken in de...

zondag, 08 augustus 2010 15:55

Artikel in jaarboek Academie van Bouwkunst, nummer 06 De komende decennia zal de bouw in Nederland vooral gericht zijn op de transformatie van bestaande gebouwen. De afname van de jaarlijkse bevolkingsgroei leidt, ook in de minst sombere...

vrijdag, 08 januari 2010 16:11

Van 2006 t/m 2010 was Rob Hendriks supervisor van het programma “re-animatie agrarische erven” van de Provincie Overijssel en het Oversticht.  

maandag, 08 december 2008 16:16

Essay in Noorderbreedte 2008 – 5 Bouwen en kwaliteit De discussie over de verrommeling van het land wordt gevoerd aan de hand van gerealiseerde ontwerpen. Die kunnen we zien en beoordelen. We kunnen ze mooi of lelijk vinden en we kunnen iets...

woensdag, 03 december 2008 16:23

Na samen met Bosch Slabbers en Enno Zuidema Stedebouw te hebben gewerkt aan het landschapsontwikkelingsplan Haren en de stedenbouwkundige uitwerking van het deelgebied Dilgt Hemmen Essen, maakte Rob Hendriks van 2008 t/m 2014 deel uit van het...

vrijdag, 05 september 2008 16:27

Als associate lector Noorderruimte (naast Enno Zuidema en Rik Herngreen) schreef Rob Hendriks onderstaande tekst over hergebruik van industrieel erfgoed in de provincie als onderzoeksveld Duurzame transformatie agrarisch en industrieel erfgoed Op...

zaterdag, 14 juni 2008 16:33

Interview met Noorderbreedte Wat ziet u als de kerntaak van een architect?Dat zijn er gelukkig veel: de culturele component in het bouwproces brengen, het ontwerpen van zinnenprikkelende ruimten en leefomgevingen die bewoners zich kunnen...

zondag, 24 februari 2008 16:39

Eigen initiatief om middels bijzondere CPO-projecten een aantal eilanden in Meerstad te ontwikkelen De start van de ontwikkeling van Meerstad liep bij lange na niet zo voorspoedig als de plannenmakers en ontwikkelaars gehoopt hadden. Potentiële...

zondag, 13 januari 2008 16:41

Boekrecensie in opdracht van Archined Het boek is zo helder van opzet als het werk van het bureau. Prototypen is een lijvig boekwerk waarin de projecten van het Delftse architectenbureau cepezed bijeen zijn gebracht, evenals de verschillende...

dinsdag, 22 mei 2007 16:43

Lezing ter gelegenheid van de dag van de architectuur (thema: tijdelijk verblijf) Uit een hopelijk goedbedoelde wens het landschap te behouden, is in Nederland decennia lang een defensieve planologie bedreven. Een planologie waarbij gedicteerd...

vrijdag, 08 december 2006 16:47

Van 2006 t/m 2011 was Rob Hendriks bestuurslid van de BNA. In deze periode maakte de beroepsgroep en daarmee de BNA roerige tijden door. De rol van de architect in het ontwerp- en bouwproces veranderde fors, versterkt met de crisis in de bouw en de...

dinsdag, 28 november 2006 16:51

Lezing op uitnodiging van de gemeente Groningen ter gelegenheid van de presentatie van de nieuwe architectuurnota “Tekenen voor de Stad”. Groningen heeft een architectuurnota. Een degelijke, bij vlagen bevlogen nota waarin de gemeente zijn...

woensdag, 15 november 2006 16:53

Begin 1997 betrokken Wouter Hoogland en Hannah Versteegh DAAD Architecten bij hun ‘bouwloods’ in Groningen. Zij wilden het stuk grond dat zij hadden verworven in het centrum van de stad benutten om hun aangrenzende tuin uit te breiden richting het...

donderdag, 31 augustus 2006 14:47

Artikel in publicatie “Leven en werken in ruimte en tijd”, Stichting TIJD, 2006 Begin jaren zestig wordt in het zuidelijk deel van Heerenveen druk gebouwd aan de nieuwbouwwijk Heerenveen Midden. Ontworpen op een orthogonaal stratenpatroon met...

donderdag, 17 november 2005 16:57

Lezing ter gelegenheid van het BOUW-congres Voor velen is de binnenstad een aantrekkelijk woongebied. Ruimte om te bouwen is er echter nauwelijks. Behalve op de daken; daar ligt een prachtig stedelijk landschap te wachten op verkenning. Wonen op...

maandag, 31 oktober 2005 17:00

Hoofdstuk in het boek “Leven en werken in ruimte en tijd”, Stichting TIJD, 2006Bewerking van tekst in jaarboek van de Academie van Bouwkunst Groningen, 2003-2004 Met titels die beginnen met “architectuur als…” geven de architectuurcritici...

zaterdag, 30 augustus 2003 17:10

 Workshop bij de aanvang van het studiejaar 3003/2004 aan de Academie van Bouwkunst Groningen begeleid door Rob Hendriks en Alex van de Beld. Bij het product dat een architect geacht wordt te leveren, architectuur, is tijd meestal een lastige...

dinsdag, 01 oktober 2002 10:49

In de lezingenreeks “Het verhaal en het gebouw” vertellen zeven architecten het verhaal van een voor hen inspirerend gebouw van de hand van een andere architect. Welk verhaal heeft de architect willen vertellen? Wiens verhaal werd er verteld? En...

woensdag, 08 november 1995 17:06

Inzending Prix de Rome 1995 Hoe hoger de complexiteit van het systeem, des te groter de overlevingskansen. Complexe en rijke structuren ontstaan doordat zij groeien, transformeren, instorten, opnieuw beginnen, etc. Dit proces van ontwikkeling in...