logo adda ruimtelijk denken klein

CPO Meerstad
CPO Meerstad

Eigen initiatief om middels bijzondere CPO-projecten een aantal eilanden in Meerstad te ontwikkelen

De start van de ontwikkeling van Meerstad liep bij lange na niet zo voorspoedig als de plannenmakers en ontwikkelaars gehoopt hadden. Potentiële toekomstige bewoners werden geconfronteerd met strenge regels om beeldkwaliteit op niveau te houden en excessen te voorkomen. Met de intrede van de crisis in de bouw dreigde de laatste klant af te haken.

Tegenover dit restrictieve kader stelden wij voor een aantal eilanden door de bewoners zelf te laten ontwikkelen. Op basis van ideeën waarover onderling consensus zou bestaan. Wanneer aan elk eiland een zelfgekozen woonmilieu zou worden gekoppeld zijn strenge, vooraf bepaalde en generieke stedenbouwkundige regels niet meer nodig. In overleg bepalen de bewoners met hun ontwerpers wat op hun eiland wel en niet past.

Op uitnodiging van DAAD Architecten tekenden vijf architecten aan in hun ogen voorstelbare plannen voor een van de eilanden. Met publicatie van de plannen kon worden gepeild of het voorgestelde woonmilieu ook daadwerkelijk zou aanspreken bij een groep bewoners. Bij voldoende deelnemers kon een eiland in optie genomen worden en de plannen verder uitgewerkt.

 

  • Meer afbeeldingen:
  • Gerelateerd project:
    Leren van de Grieken
    Leren van de Grieken
    prijsvraaginzending (eervolle vermelding) wedstrijd “Bouwen op elkaar”, georganiseerd door de gemeente Den Haag, 2014 Leren van de Grieken In Griekenland worden vele daken gesierd met wapeningss...