logo adda ruimtelijk denken klein

Het is nooit af
Het is nooit af

Productie boek over het woon-/werkhuis aan het Gedempte Zuiderdiep te Groningen

Aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen wordt sinds 1997 gewerkt aan een bijzonder woon- en werkhuis. Aanvankelijk maakte het opdrachtgevers echtpaar een eigen ontwerp, dat echter al snel werd vervangen door een nieuw ontwerp van het toen net opgerichte bureau DAAD Architecten. Het ontwerp van DAAD bleek het verhaal en de intenties van de toekomstige bewoners beter te verbeelden. Met een paar verfschetsen en een kleine maquette werd vervolgens een bouwver- gunning aangevraagd. Gemeente en welstand gingen akkoord met het idee van dit “ontwerp- proces in de tijd” en verleenden de bouwvergunning. Sindsdien is met vele handen aan de bouw en het gebruik van het ‘het torentje’ gewerkt. Alle betrokkenen herkenden (zich in) het verhaal en hebben waardevolle bijdragen geleverd.Als architecten gaven wij een sterk concept uit handen in het vertrouwen dat de interactie met de opdrachtgever / bouwer én de vaklieden die voor de uitvoering zorgden, uiteindelijk tot een bijzonder resultaat zou leiden. Daarmee is het huis complexer en krachtiger geworden dan wij als ontwerpers ooit hadden kunnen bedenken. Het torentje is nog steeds niet af, en dat komt het wellicht ook nooit. Sinds 2007 wordt het bewoond door opdrachtgever Wouter Hoogland die nog steeds verder bouwt aan dit bijzondere woon- en- werkhuis. Waarschijnlijk zal het torentje ook nooit worden opgeleverd, immers, de behoeften van de bewoner zal in de tijd veranderen en voortdurend aanleiding zijn tot aanpassingen.

De architect Piet Vollaard stelt in een publicatie op architectenwerk.nl dat het een huis is dat de bewoner zich – in een geduldig en onthaast proces van trial and error – langzamerhand tot een verlengstuk van zichzelf heeft gemaakt. Het is volgens Vollaard architectuur van een superieure soort omdat het waanzinnig doordacht is en het toch nergens dwingend wordt. Dit huis ademt een aangenaam soort huiselijkheid en informaliteit. Elk esthetisch of vakmatig oordeel over dit huis is zinloos. Daar draait het hier niet om. Dit is een huis waar het plezier in het maken en het bewonen van afspat. Je zou wensen dat het altijd zo kon gaan, aldus Vollaard.

Die wens delen wij. We willen dit proces vanuit onze betrokkenheid als grondleggers en begeleiders, anno 2014, een nieuwe impuls geven en daarbij vragen we jullie om hulp. Wij zijn op zoek naar bijdragen die dit ontwerp- en maakproces voeden en voortzetten. Hierbij denken we aan ideeën voor een architectonische aanpassing, specifiek meubilair, maar ook aan een gedicht, een muziekstuk, een tekst of een schilderij dat het (denken over het) huis een nieuwe laag brengt en rijker maakt. We hebben een groep van twintig personen samengesteld die vanuit verschillende achtergronden, met verschillende kwaliteiten en ambities, maar met een gelijkwaardige kracht in staat zouden moeten zijn nieuwe betekenislagen aan het proces toe te voegen.

 • Meer afbeeldingen:
 • Gerelateerd project:
  Architectuur als proces
  Architectuur als proces
  Hoofdstuk in het boek “Leven en werken in ruimte en tijd”, Stichting TIJD, 2006Bewerking van tekst in jaarboek van de Academie van Bouwkunst Groningen, 2003-2004 Met titels die beginnen met “ar...
  Woon-/werkhuis te Groningen
  Woon-/werkhuis te Groningen
  Begin 1997 betrokken Wouter Hoogland en Hannah Versteegh DAAD Architecten bij hun ‘bouwloods’ in Groningen. Zij wilden het stuk grond dat zij hadden verworven in het centrum van de stad benutten o...
  Transformatie-architectuur
  Transformatie-architectuur
  Artikel in jaarboek Academie van Bouwkunst, nummer 06 De komende decennia zal de bouw in Nederland vooral gericht zijn op de transformatie van bestaande gebouwen. De afname van de jaarlijkse bevolkin...
  Wolkenfabriek
  Wolkenfabriek
  Prijsvraaginzending Suikerunie terrein Groningen, 2011 (geselecteerd plan) Het stimuleren van zelfredzaamheid van burgers, stad en regio staat centraal in onze aanpak. Basis vormt een meerjarig serio...
  Leren van de Grieken
  Leren van de Grieken
  prijsvraaginzending (eervolle vermelding) wedstrijd “Bouwen op elkaar”, georganiseerd door de gemeente Den Haag, 2014 Leren van de Grieken In Griekenland worden vele daken gesierd met wapeningss...
  7 verhalen over DAAD
  7 verhalen over DAAD
  Lezing over het werk van DAAD naar aanleiding van het winnen van de BNA Gebouw van het jaar prijs voor de regio Noord in 2006. De lezing maakt onderdeel uit van een serie die is aangekondigd als “e...
 • Link naar externe website: DAAD architecten
 • Documenten:
  Uitnodigingsbrief (Eric de leeuw, Rob Hendriks, Eva Baak)
  Download >>
  Inleiding. 'Ik probeer mij het ontwerp te herinneren, zoals het zou moeten worden' (Erik de Leeuw)
  Download >>
  ‘Wonen in het Torentje is werken. Het is altijd af. Maar het is nooit klaar.’ (Annemieke Hendriks)
  Download >>
  'In het voorbijgaan' (Rik Herngreen)
  Download >>
  'Een huis op pootjes met een jas van glas' (Dagblad van het Noorden, 27 april 2007)
  Download >>
  '(ver)bouwen in de tijd' (ArchiNed, Piet Vollaard)
  Download >>
  'Glazen huis op stelten' (Algemeen Dagblad, 27 oktober 2007)
  Download >>
  'Een toevallige samenloop...' (Hems Zwier)
  Download >>
  'Oneindige ruimte' (Dekkers en Hendriks, studenten Artez)
  Download >>
  'Balancing Between Permanence and Impermanence' (Lourens Minnema)
  Download >>